ÇALIŞMA ALANLARI TEHLİKELİ ATIKLARIN SIFIR DEŞARJI (ZDHC)

TEHLİKELİ ATIKLARIN SIFIR DEŞARJI (ZDHC)

ZDHC (ZERO DISCHARGE OF HAZARDOUS) SIFIR TEHLİKELİ ATIK & DETOX

Tekstil ürünlerinin üretiminde küresel olarak yılda yaklaşık 9,3 milyon ton kimyasal madde kullanılmaktadır. Bu kimyasalların tekstil ürünlerinde kullanılmasının amacı istenilen renk, etki ve işlevin elde edilmesidir.Ancak bu kimyasallar uygunsuz veya hatalı bir şekilde kullanıldıklarında fabrikaların atık sularına karışarak boşaltılır ve küresel çevre sorunlarına sebep olur.

Greenpeace tarafından başlatılan DETOX hizmetlerinin amacı, dünyada en çok kimyasal madde kullanan endüstrilerden biri olan tekstil üretiminden tehlikeli kimyasalları çıkarmaktır. Tekstil ve tüketici ürünleri endüstrisi, atıksu ve arıtma çamuru kirliliğinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini geliştirmek istemektedir.

Üretim sürecinde doğaya boşaltılan tehlikeli kimyasalların kullanımını, ZDHC özel bir inceleme kapsamında sayısız girişimlerde bulunarak gerçekleştirmektedir. ZDHC ve Detox programı, tüketicileri, işçileri ve çevreyi korumak için tekstil, deri ve ayakkabı endüstrisinde sürdürülebilir kimya ve en iyi üretim tekniklerin uygulanmasını desteklemektedir.

ZDHC Gateway ve Detox, endüstriyel atık suyun arıtılmasından sonra ortaya çıkan deşarj suyu ve arıtma çamuru için çeşitli geleneksel testleri ve Üretimi Kısıtlı Maddeler Listesi (MRSL) testlerini kapsar. Ayrıca, uyum için asgari şart olarak ülkeye özgü düzenleyici testleri de içermektedir.

ALKA Laboratuvarları, ZDHC ve Greenpeace DETOX kapsamında tekstil, deri ve ayakkabı üretici firmalara şeffaf bir kimyasal yönetim sistemi kurulması, üretim prosesleri içerisinde yer alan zararlı kimyasalların kapsamlı MRSL kontrolleri ile azaltılabilmesi, atıksu ve arıtma çamuru ölçümlerini ve çevrenin korunması için koruyucu önlemlerin geliştirilebilmesine destek vermektedir.

Üreticileri ve tedarik zincirindeki firmaları desteklemek için ALKA, ZDHC ve Greeanpeace DETOX kapsamında kısıtlanmış tüm kimyasallar için çevre, atık su ve çamur testleri yapmaktadır.

ALKA, ZDHC ve Greenpeace DETOX kapsamında belirlenen hedeflere ulaşarak bu organizasyon içinde yapılan hizmetlerde ve MRSL’de yer alan bütün parametreler için örnekleme, test hizmetleri alanlarında tüm tekstil ve perakendeciler için fayda sağlamaktadır.
HİZMETLERİMİZ

ALKA Laboratuvarları tarafından ZDHC&DETOX üretimi kısıtlı maddeler listesi (MRSL) kapsamında yapılan testler aşağıda yer almaktadır:

 •  Konvensiyonel Parametreler
 •  Alkilfenol(AP), Alkilfenol Etoksilatlar(APEOs) ve tüm izomerleri
 •  Klorlu Benzenler ve Klorlu Toluenler
 •  Klorlu Fenoller
 •  Azo Boyar Maddeler • Kanserojen Boyalar
 •  Dispers Boyalar
 •  Alev Geciktiriciler
 •  Glikoller
 •  Halojenli Solventler
 •  Organokalaylı Bileşikler
 •  Perflorlu ve Poliflorlu Bileşikler(PFCs)
 •  Ftalatlar
 •  Poli Aromatik Hidrokarbonlar
 •  Uçucu Organik Bileşikler(VOC)
 

BROŞÜRLERİMİZ

ZDHC

DETOX