ÇALIŞMA ALANLARI PERAKENDE ve TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ

PERAKENDE ve TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ

DERİ, TEKSTİL & REACH

Tekstil, deri sanayisi büyük ölçüde ihracata yönelik faaliyet göstermektedir. Günümüzde tekstil, deri sektöründe artan rekabet koşulları kalite kriterlerinin değişmesine neden olmuştur. Çevre bilincinin ve insan sağlığına verilen değerin artmasıyla tekstil, deri işlemede kullanılan zararlı kimyasalların kullanımı kaldırılmakta veya sınırlandırılmaktadır.

İnsan sağlığının ve çevrenin kimyasalların etkilerinden en üst düzeyde korunması, kimyasallarla ilgili risk yönetiminden üreticilerin ve ithalatçıların sorumlu kılınması, tehlikelerin değerlendirilmesinde seçimli yöntemlerin özendirilmesi gibi amaçlarla “Kimyasalların Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması (REACH) düzenlemeleri yapılmıştır.

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü Avrupa Parlementosu ve Konseyi Kararı 30 Aralık 2008 tarihinde yayımlanmış ve 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İnsan sağlığının ve çevrenin kimyasalların etkilerinden en üst düzeyde korunması, kimyasallarla ilgili risk yönetiminden üreticilerin ve ithalatçıların sorumlu kılınması, tehlikelerin değerlendirilmesinde seçimli yöntemlerin özendirilmesi gibi amaçlarla “Kimyasalların Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması (REACH) düzenlemeleri yapılmıştır.AB ihracatçıları ürünlerinin ECHA (Avrupa Kimya Ajansı) nezdinde Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Listesinde (SVCH) bulunan madde içermediğini kanıtlayan AB REACH Tüzüğüne Uygunluk Belgesi(REACH Compliance Certificate) almaları zorunludur.

REACH, üretim sürecinde kullandığı çok çeşitli kimyasal maddeler nedeniyle, tekstil ve deri ürünleri sanayini yakından ilgilendirmektedir. REACH Tüzüğü, Gıda dışı, yem veya ilaç olmayan neredeyse tüm ticari ürünleri kapsar.

İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili olarak tekstil,deri ürünlerinde tehdit unsuru olan zararlı kimyasalların TS EN ISO 17025 standartlarına göre akredite laboratuvarlarımız tarafından test edilmektedir.

ALKA Laboratuvarları, ürün ve malzemelerde REACH Tüzüğü EK XVII kısıtlı maddeler listesinde belirtilen parametrelerin testlerinde hizmet vermektedir.

ALKA Laboratuvarları, sektörde yer alan firmalara doğru, hızlı ve güvenilir analiz hizmetleri sunmaktadır. Reach Tüzüğü kapsamında yapılması gereken testler en son teknolojik cihaz ve ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

ALKA Laboratuvarları, Ulusal ve uluslararası firmaların analiz ihtiyaçlarının belirlenmesi, hızlı, doğru ve güvenilir analiz hizmetleri verilerek firmaların talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için farklı disiplinlerde uzman personelleri ile çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca sektörel alanda oluşan farklı talepler için araştırma ve geliştirme ekibi ile sürekli olarak laboratuvar faaliyetlerini genişletmeyi amaçlamıştır.
HİZMETLERİMİZ

 

ALKA Laboratuvarları  kapsamında yapılan testler; 

 • Azo Boyar Maddeler
 • Ftalatlar
 • Organik Kalayların Tayini, DOT
 • Ağır Metallerin Tayini
 • Formaldehit Tayini
 • Perflorooktansülfonat (PFOs) ve Perfluorooktanoik Asit (PFOA) Tayini
 • Derilerde Cr+ 6 Tayini, (Krom VI)
 • Dimetil Fumarat (DMFu), Dimetil Formamid (DMFa)
 • APEO ve NPEO
 • Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Tayini
 • Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi (PCP)
 • Klorlu Organik Taşıyıcıların Tayini (COC)
 • Alerjen ve Kanserojen Boyar Maddeler
 • Kısa Zincirli Parafinler (SCCP-MCCP)
 • Klorlu Parafinler
   

     

BROŞÜRLERİMİZ

DERİ

TEKSTİL

REACH