ALKA HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Alka, mühendislik firması olarak 1997 yılında kurulmuş olup, 2002 yılına kadar ülkemizin değişik bölgelerinde altyapı ve üstyapı projeleri gerçekleştirmiştir.

Ülkemizde sanayinin gelişmesi, Çevre Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi ile hem çevre yükümlülükleri hem de çevre bilinci konusundaki gelişmelere bağlı olarak 2002 yılında uzak olmadığımız çevre sektörüne yatırım yapmaya başlanmıştır.

O yıllarda yükselen değer olarak gördüğümüz ve halen de böyle düşündüğümüz Çevre ve Laboratuvar sektörüne, Hava Kirliliği Laboratuvarını kurarak başladık.

O zamanki adıyla Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan 2004 yılında 04 no’lu belge ile ilk yeterlilik belgesi ile yetki alan laboratuvarlardan birisiyiz.

Ardından süratli bir şekilde akreditasyon sürecine giren Laboratuvarımız, gerekli denetim ve belge sürecini tamamlayarak 2006 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ndan 034 no’lu akreditasyon belgesini alarak, hem ulusal hem de uluslararası kabul gören bir laboratuvar haline gelmiştir.

Ülkemizdeki gelişmelere bağlı olarak 2007 yılından itibaren büyüme trendine giren Çevre Laboratuvar sektörüne bağlı olarak Ülkemizdeki potansiyele ve ivmelenmeye bağlı olarak,  Alka Laboratuvarımız mevcut Hava Kirliliği Laboratuvarına ilave olarak Su, Atıksu ve Atık analizleri başta olmak üzere kapsamlı bir analiz laboratuvarı kurarak öncü laboratuvar olduğunu göstermiştir. 

Yetki kapsamındaki birçok parametrede ilk akredite laboratuvar olma özelliği bulunmaktadır. Müşterilerinden gelen talepleri karşılayabilmek ve hizmet alanını genişletmek için Alka Çevre, laboratuvar sektöründe ilk satın almayı 2009-2010 yıllarında Çevtest Ölçüm Laboratuvarını alarak gerçekleştirmiştir. Bununla beraber İstanbul Merkez Laboratuvarı’na ilave olarak Gebze Şube Laboratuvarı’nı da hizmete alan Alka Çevre, bu sektörde şubeli hizmet veren laboratuvarların ilklerinden olmuştur.

Alka, öncü laboratuvar olma özelliğini devam ettirebilmek için hizmet verdiği bu üç lokasyondaki laboratuvarlarında altyapının güçlendirilmesi ve ihtisaslaşmanın önemini bilerek, gerek fiziki şartların iyileştirilmesi, gerek modern cihaz ekipman donanımı ve gerekse de uzman personel istihdamına büyük önem vermektedir.  

Laboratuvarlarımız da Çevre başta olmak üzere İnşaat, Makina, Kimya ve Jeofizik Mühendisleri ile Fizik, Kimya, Biyoloji gibi Üniversitelerin Temel Bilimlerinden mezun onlarca konusunda uzman personellerle ve ayrıca bu laboratuvarlarımız da hassas ölçüm ve analizleri yapabildiğimiz LC/MS/MS, GC, GC/MS, ICP, TOC, HPLC gibi son teknoloji cihaz ve ekipmanlarla çalışmaları yürütülmektedir.  

Alka Laboratuvarları olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne 15 yıldır Çevre Mevzuatı ve ilgili yönetmelikler kapsamında rutin ölçüm ve analiz faaliyetlerine devam etmektedir.

Ayrıca firmamızın kuruluş felsefesine uygun olarak rutin ölçüm ve analizlerin yanında özel sektör, üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ortak, ülkemiz için çok özel proje çalışmaları gerçekleştirmiştir.
Detaylı bilgilendirmelere …….. Projeler linkinden ulaşabilirsiniz.

 

GELECEKTE ALKA LABORATUVARLARI’NIN HEDEFLERİ (2023 VİZYONU)

 

Ülkemizin 2023 vizyonuna uygun olarak Alka Laboratuvarlarını sadece ulusal projelerde değil, uluslararası projelerde de yer alarak kendi sektöründe hizmet ihracatı yapan konumuna getirmektir.
Yurtdışına numune gönderip analiz ithal eden değil, yurtdışından numune getirip analiz ihraç eden bir laboratuvar haline getirerek, ülkemizin hedefleri doğrultusunda bütçe açığını azaltma yönünde küçükte olsa katkı sağlayan bir işletme olmaktır.